FUSOFT

​Hệ sinh thái sản phẩm

Chuyên biệt cho phòng game

Fusoft cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho việc kinh doanh phòng game với đầy đủ dãy sản phẩm chuyên biệt và dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu

Phần mềm cập nhật game

Phần mềm chuyên dụng cho việc cập nhật game nhanh chóng – đơn giản

Phần mềm quản lý dịch vụ

Phần mềm quản lý dịch vụ, bán hàng tự động chuyên nghiệp cho phòng game

Phần mềm tính tiền

Phần mềm quản lý tính tiền hội viên tự động cho phòng game

Cổng dịch vụ giải trí

Cổng dịch vụ giải trí cho hội viên phòng game duy nhất tại Việt Nam

Trải nghiệm ngay

Gửi tin nhắn cho chúng tôi