FUSOFT

[Tài khoản iNetcf] Làm cách nào để tôi xóa/hủy tài khoản iNetcf của mình?

*Bạn chỉ có thể xóa/hủy tài khoản Shopee của mình qua Ứng dụng iNetcf

Để yêu cầu xóa/hủy tài khoản Shopee của bản thân, vui lòng đăng nhập tài khoản Shopee trên Ứng dụng iNetcf

Truy cập Cá nhân > Thông tin chung > Xóa tài khoản > Đã hiểu > Đọc kỹ các thông tin quan trọng liên quan đến việc hủy tài khoản iNetcf > Tiếp tục

⚠️ Lưu ý:

  • Việc xóa/hủy tài khoản iNetcf là vĩnh viễnkhông thể khôi phục. Đồng nghĩa bạn không thể đăng nhập hoặc xem lại các thông báo trong ứng dụng sau khi tài khoản đã bị xóa
  • Việc yêu cầu xóa/hủy tài khoản iNetcf cần phải được iNetcf chấp thuận. Để đảm bảo yêu cầu xóa/hủy tài khoản iNetcf  của bạn được chấp thuận.
  • Sau khi bạn đã hủy tài khoản iNetcf  hiện tại, iNetcf  có quyền từ chối những yêu cầu thiết lập tài khoản mới của bạn trong tương lai
  • iNetcf  không giải quyết bất kì yêu cầu nào liên quan đến việc mua bán cho tài khoản đã bị xóa.